آموزش نحوه تعمیر پمپ بنزین مکانیکی (دیافراگمی) پیکان ،پراید ،پژو ۲۰۰۰ +تصاویر | بلاگ

آموزش نحوه تعمیر پمپ بنزین مکانیکی (دیافراگمی) پیکان ،پراید ،پژو ۲۰۰۰ +تصاویر

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

پمپ کاربراتوری ،پمپ بنزین الکتریکی ،تعویض پمپ بنزین پیکان ،پمپ بنزین مکانیکی پیکان

اگر مخزن سوخت پایین تر از سطح موتور باشد لازم است از یک پمپ برای ارسال سوخت به سیستم سوخت رسانی موتور استفاده شود. در موتورسیکلت استفاده از پمپ سوخت به دلیل بالا بودن سطح مخزن نسبت به موتور، لازم نیست.

تصویر زیر مخزن سوخت موتورسیکلت را نشان می دهد.

راهنمای تصویری )

پمپ سوخت باعث به جریان افتادن سوخت درون لوله ها می شود و سوخت را از مخزن به سوی سیستم سوخت رسانی هدایت می نماید. محل قرارگیری، پمپ سوخت در مدار سوخت رسانی، با توجه به نوع سیستم، عبارت است از:

 • سیستم سوخت رسانی کاربراتوری: که پمپ قدرت خود را از حرکت و انرژی میل سوپاپ موتور می گیرد.
 • سیستم سوخت رسانی انژکتوری: که نیروی حرکتی خود را به طور مستقیم از موتور دریافت نمی کند و یک موتور الکتریکی با استفاده از انرژی الکتریکی آن را به حرکت در می آورد.

پمپ مکانیکی سوخت

پمپ های مکانیکی سوخت در اکثر خودروها از نوع دیافراگمی است. در تصویر زیر ساختمان پمپ سوخت دیافراگمی نشان داده شده است.

ساختمان پمپ سوخت دیافراگمی عبارت است از:

 1. دیافراگم
 2. فنر دیافراگم
 3. سوپاپ های یکطرفه
 4. استکانی و فیلتر
 5. اهرم بندی و شیطانک
 6. بدنه ی بالا و پایین پمپ

این نوع پمپ نیروی خود را مستقیماً از میل سوپاپ می گیرد.

اصول کار این نوع پمپ ها به صورت:

الف) کورس مکش

وقتی که دایره خارج از مرکز میل سوپاپ زیر شیطانک قرار گرفت، اهرم شیطانک دیافراگم را به سمت پایین می کشد و با افزایش حجم بالای دیافراگم، فشار این منطقه از فشار جو کمتر می شود. بنابراین سوخت از مخزن با فشار جو و باز شدن سوپاپ یک طرفه ی ورودی به این منطقه هدایت می شود. تصویر زیر کورس مکش را نشان می دهد.

راهنمای تصویری تعمیر پمپ بنزین مکانیکی (دیافراگمی)

ب) کورس ارسال

با رسیدن کورس بلند دایره خارج از مرکز از زیر شیطانک، اهرم شیطانک و در نتیجه دیافراگم به بالا حرکت می کند و سوخت را از طریق سوپاپ یک طرفه ی خروجی به سمت کاربراتور هدایت می نماید. در صورتی که پیاله کاربراتور خالی باشد این سوخت به داخل پیاله کاربراتور وارد می شود. تصویر زیر کورس ارسال را نشان می دهد. در صورت پر بودن پیاله، مجرای ورودی آن در حالت بسته است. پس این سوخت یا در مسیر متوقف می شود و یا از طریق مدار برگشت، به مخزن یا مدار اولیه بر می گردد.

راهنمای تصویری تعمیر پمپ بنزین مکانیکی (دیافراگمی)

دستورالعمل پیاده و سوار کردن، عیب یابی و رفع عیب پمپ سوخت مکانیکی ( دیافراگمی )

وسایل مورد نیاز

 • خودرو کامل
 • راهنمای تعمیر و نگهداری خودرو
 • ابزار عمومی
 • ابزار کنترل دبی و فشار
 • تجهیزات ایمنی

نکات ایمنی

 • تجهیزات ایمنی را در دسترس قرار دهید.
 • موجودی سوخت مخزن را بررسی کنید.
 • بست لوله ها را کنترل کنید.
 • فیلتر بنزین را از نظر گرفتگی آزمایش کنید.

اندازه گیری دبی و فشار پمپ

لوله ی بنزین کاربراتور را جدا کنید و انتهای آن را به ابزار کنترل فشار وصل کنید. تصویر زیر نحوه ی کنترل پمپ را نشان می دهد.

راهنمای تصویری تعمیر پمپ بنزین مکانیکی (دیافراگمی)

 • موتور را راه اندازی کنید.
 • فشار اندازه گیری شده را با مشخصات توصیه شده مقایسه کنید.
 • ابزار کنترل فشار را پس از خاموش کردن موتور با رعایت نکات ایمنی جدا کنید.
 • لوله سوخت را درون یک مخزن مدرج قرار دهید.
 • مجدداً موتور را راه اندازی کنید.
 • سوخت ارسالی به وسیله ی پمپ را در زمان یک دقیقه اندازه گیری کنید. ( مقدار مجاز حداقل ۸۰۰ سانتیمتر مکعب باید در دور آرام باشد )

اگر دبی و فشار پمپ از مقدار مندرج در دستورالعمل کمتر است باید پمپ را پیاده و بررسی نمائید.

پیاده کردن پمپ سوخت

با رعایت نکات ایمنی به ترتیب زیر عمل کنید:

 • لوله ی ورودی سوخت از پمپ را جدا کنید. تصویر زیر جدا کردن لوله های سوخت را نشان می دهد.

راهنمای تصویری تعمیر پمپ بنزین مکانیکی (دیافراگمی)

 • لوله ی برگشت سوخت از پمپ را جدا کنید.
 • لوله ی خروج سوخت را جدا کنید.
 • پیچ های پمپ را باز و پمپ را پیاده کنید. تصویر زیر پیاده کردن پمپ را نشان می دهد.

راهنمای تصویری تعمیر پمپ بنزین مکانیکی (دیافراگمی)

 • طریقه ی نصب پمپ عکس پیاده کردن آن است.

باز کردن و بستن پمپ سوخت

 • اگر پمپ سوخت از نوع پرسی ( غیر قابل تعمیر ) نباشد پیچ های دور پمپ را باز کرده و قسمت بالایی آن را از بدنه اصلی جدا کنید.
 • خار ( خارهای ) محور شیطانک را خارج کنید.
 • شیطانک و اهرم آن را پیاده کنید.
 • دیافراگم، اهرم بندی و فنر آن را پیاده کنید.
 • سوپاپ های یک طرفه را جدا کنید.
 • اجزای پیاده شده را بررسی کنید.
 • ساییدگی در قطعات را کنترل و در صورت نیاز تعویض کنید. در تصویر زیر برخی اجزای پمپ سوخت را مشاهده می کنید.

راهنمای تصویری تعمیر پمپ بنزین مکانیکی (دیافراگمی)

 • سوپاپ های یکطرفه را در صورت معیوب بودن تعویض کنید.
 • نیروی فنر پمپ سوخت را آزمایش و در صورت معیوب بودن تعویض کنید.
 • کلیه واشرهای آب بندی و عایق کننده را تعویض کنید. بستن پمپ سوخت عکس مراحل باز کردن آن است.
 • قبل از محکم کردن پیچ های دور دیافراگم، لازم است شیطانک را به طرف پمپ فشار دهید تا دیافراگم در انتهای کورس مکش خود قرار گیرد، سپس در این وضعیت پیچ های دور دیافراگم را محکم کنید.
 • خروجی پمپ بنزین را مسدود نمایید و با عمل پمپ کردن فشار روی دیافراگم را بالا ببرید. در این حال به نشتی اطراف دیافراگم توجه کنید. اگر نشتی داشته باشد پیچ های دور دیافراگم را محکم کنید.
 • پمپ را روی موتور به طوری که شیطانک در بالای دایره خارج از مرکز قرار گیرد، نصب کنید. تصویر زیر نصب کردن پمپ سوخت را نشان می دهد.

راهنمای تصویری تعمیر پمپ بنزین مکانیکی (دیافراگمی)

 • پیچ های پمپ را با گشتاور توصیه شده، محکم کنید.
 • لوله های ورودی، خروجی و برگشت سوخت را روی پمپ نصب کرده و بست های آن ها را محکم کنید. نصب لوله های پمپ سوخت در تصویر زیر نشان داده شده است.

راهنمای تصویری تعمیر پمپ بنزین مکانیکی (دیافراگمی)

 • با راه اندازی موتور عملکرد پمپ را کنترل کنید.
...
نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 10 تاريخ : شنبه 21 بهمن 1396 ساعت: 19:13